Menü
Kosár

Adatvédelmi tájékoztató

Eladó neve, címe,elérhetősége:

vállalkozás  neve: ER-ZSO KFT.

Cégjegyzékszáma: 15-09-085965

Adószáma: 26630999-2-15

Címe/székhelye: 4405, Nyíregyháza, Lászlócsere dűlő 3.

E-mail címe: erzsokft@gmail.com

Telefon: +36 30 359 5504  

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-101485/2016.


Weblapunk a vásárlás során a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett cookie-t helyez el,  ami azonban semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére, tartózkodási helyére, vagy számítógépére vonatkozóan,kizárólag csak weblapunk technikai működésében játszik szerepet.
A Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyen létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Az ER-ZSO KFT.  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő elérhetősége: webaruhaz@erzsokft.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, vásárláskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vásárlás mint vendég.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, céges vásárlás (számlázás) esetén a cégnév, adószám.
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Az ER-ZSO KFT. munkatársai. 
- General Logistics Systems B.V.

-Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére törlésre kerül, amennyiben ez nem lehetséges az adatokat anonimizáljuk.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.